FAACCZ Info 01/2017

Bezplatná školení v roce 2017

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali o zahájení školící sezóny v roce 2017. Školení budou probíhat v Praze a v Liberci v různých termínech.

V případě zájmu o účast na bezplatném školení vyplňte, prosím, přihlášku se jmény osob a telefonickým kontaktem na Vás. V přihlášce naleznete pestrý výčet témat. Zaškrtněte téma(ta), která Vás zajímají. Pokud by Vás zajímalo téma školení, které zde neuvádíme, uveďte ho v kolonce “Jiná témata”.

Formulář můžete nově vyplnit také elektronicky, veškerá pole lze upravit v programech pro prohlížení souborů PDF. Vyplněnou přihlášku zašlete, prosím, mailem na adresu: adela.maryzkova@adavsys.cz a to nejpozději do 31. ledna 2017. Následně od nás obdržíte pozvánku na školení s konkrétními termíny, ze kterých si budete moci vybrat.

S případnými dotazy se na nás obraťte na uvedených kontaktech.
FAACCZ Team

Stáhnout elektronickou přihlášku ve formátu PDF